Telefon: +45 60 24 90 14

Universal fedt

Varenr: 502015

Kategori:

Beskrivelse

Universal fedt har helt unikke egenskaber og anvendes til alle krævende smøreopgaver hvor der kræves ekstra kraftig vedhæftningsevne, hvor produktet ikke forsvinder og som kan bruges på udsatte steder med påvirkning af vand.
Produktet har den evne at det kommer godt ind hvor det skal, og derefter sætter sig som en fast fleksibel fedt.
Universal fedt kan bla. anvendes til smøring af hængsler – låse – lejer og alle bevægelige dele der kræver smøring der ikke løber af.

MÆRKNING/SIKKERHED:

Produktet er fremstillet med kulsyre som drivmiddel og indeholder derfor ikke butan/propan gas, dette medfører en betydelig mindre aerosoltåge.
Brugen af kulsyre gør det mere sikkert for brugeren, da de fleste af produkterne ikke er mærkningspligtige og derfor væsenligt mere miljøvenlige.

40 masseprocent af indholdet er brandfarligt.
Ingen advarselssymboler på dette produkt.

HÅNDTERING:

Beholder under tryk skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 grader C.
Må ikke punkteres og skal holdes væk fra åben ild.
Kan efter tømning bortskaffes på kommunale modtagerstationer.

BRUGSANVISNING:

Universal fedt sprayes på det ønskede smørested og mængden reguleres efter behov.
Ved større overflader kan det være nødvendigt at lægge fedt på af flere gange, men ellers er det nemt at smøre de normale opgaver.
Omrystes før brug.

96% aktivt produktindhold, 4% drivmiddel

Indhold 500 ml

Pris: DKK 105,00/stk – 12 stk/karton

Efterlad et svar

KONTAKT INFO

TECH-CHEM
Københavnsvej 255C
DK- 4600 Køge
+45 60 24 90 14
info@tech-chem.dk
www.tech-chem.dk

– en del af TRENDWAY

CVR: 40438262