Telefon: +45 60 24 90 14

NYHEDER

Det der “Adblue” hvad er det?

AdBlue fremstilles af en UREA opløsning og produceres syntetisk af ammoniak og CO2 (kuldioxid).
Råvaren til ammoniak er naturgas, og derfor er AdBlue i princippet flydende gødning (16N), bestående af 32,5% UREA og 67,5% demineraliseret vand. AdBlue er beskrevet i ISO 22241.

Med de nye udviklede EURO 6 motorer som snart vil blive markedsført, og som alle skal anvende AdBlue på samme måde som EURO 4 og EURO 5 motorer.
De fleste tankstationer har efterhånden AdBlue standere, men det kan med fordel især økonomisk betale sig som virksomhed med disse typer biler at have eget lager.

Egenskaber for AdBlue®
I gennemsnit svarer en lastbils AdBlue-forbrug til 5 % af dens diesel-forbrug, det vil sige, at du på 1,5 liter AdBlue får omkring 100 km på motorvejen.
Med SCR-teknologi i din lastbil nedsætter du dit dieselforbrug med ca. 6 %, derfor er der også lavere afgifter på lastbiler med SCR-teknologi end lastbiler uden.

Er den “blå”
Nej, AdBlue er trods sit navn en klar væske og derfor har en farve som vand.
AdBlue er sikker både at transportere og håndtere og væsken er ikke giftig eller udgør nogen alvorlig risiko for mennesker, dyr eller miljøet, når det håndteres korrekt.
Produktet er let basisk med en pH-værdi på cirka 9,0, så det bør ikke holdes i kontakt med aluminium, messing eller blød stål, derfor anbefales rustfrit stål og plast tanke samt fittings.

Håndtering

Forholdsregler når man beskæftiger sig med AdBlue inkluderer at undgå kontakt med hud og øjne.
Produktet kan ved spild forårsage skridfare.
Oprydning og bortskaffelse skal anvendes egnede beholdere og udføres i overensstemmelse med lokale og nationale regler.
Efter rengøring skylles rester bort med vand.
AdBlue er ikke brandfarligt.
Frysepunktet af AdBlue starter ved – 11,5°C
AdBlue kan godt anvendes hvis det har været frosset, når AdBlue er smeltet kan det bruges uden problemer.
Den bedste måde at fjerne krystallisering eller rester, er at skylle med vand, når man skyller med vand så vær sikker på at tanken er forseglet for at forhindre enhver forurening.
Hvis AdBlue væske spildes på lakken bør du skylle overfladen med vand, da det i tilfælde af udtørring og krystalliserer på malingen kan overflade-korrosion finde sted.

Opbevaring af AdBlue. 
Opbevaringstemperatur må ikke overstige +30°C, dette vil ved længere tid forårsage hydrolyse, hvilket reducerer styrken og holdbarheden af AdBlue.
Opbevaringstemperaturen må ikke være mindre end -11,5°C for at undgå krystallisering.
Levetiden for AdBlue er på minimum 12 måneder.
Skal beskyttes mod sollys (for at undgå algevækst)

Hvad hvis jeg ikke bruger AdBlue
Forekomme højere brændstofforbrug 5-7%, og dermed højere økonomiske omkostninger.
Resultere i hurtig beskadigelse af katalysatoren på grund af blokerede rør.
Forsage tab på den “bedste funktion” og ydelse af motoren.
større belastning på atmosfæren og miljøet.
Bøder i tilfælde af udstødnings måling.

AdBlue Mængde
Det kan varierer i forhold til visse krav om mængde af AdBlue som er nødvendig på køretøjet for at opfylde den nuværende lovgivning.
EURO 4 – bør AdBlue være 3-4% af mængde brændstof.
EURO 5 – bør AdBlue være 5-7% af mængde brændstof.

EU Emissionskrav
I sine bestræbelser på at reducere den miljømæssige forurening fra tunge køretøjer har EU etableret visse regler om køretøjets emissioner.
Alle bilproducenter opfylder allerede disse krav.

Kulsyrespray VS Butan/Propangas spray mod åben ild!

Butan- og propan gas (lightergas) udgør en stor brand- og eksplosionsfare, og er derfor ikke nær så sikkert som brugen af kulsyre i spraydåser!

KONTAKT INFO

TECH-CHEM
Københavnsvej 255C
DK- 4600 Køge
+45 60 24 90 14
info@tech-chem.dk
www.tech-chem.dk

– en del af SKIBDAL GROUP

CVR: 34162859