Telefon: +45 60 24 90 14

Metal Cleaner

Varenr: 502045

Kategori:

Beskrivelse

Metal Cleaner er en kraftig affedter til industrien, som opløser olie – voks – tjære – fedt – harpiks – silicone samt andre tilsvarende elementer.
Metal Cleaner fordamper hurtigt og efterlader en ren tør overflade.
Produktet er meget velegnet til feks. industriel limning med cyanoakrylater og anaerobe lime og kan bruges på alle rå metaloverflader.

MÆRKNING/SIKKERHED:

Metal Cleaner er fremstillet med kulsyre som drivmiddel og indeholder derfor ikke butan/propan gas, dette medfører en betydelig mindre aerosoltåge.
Brugen af kulsyre gør det mere sikkert for brugeren, da de fleste af produkterne ikke er mærkningspligtige og derfor væsenligt mere miljøvenlige.

Til industriel brug.
Brug af værnemidler
Mal-kode 3-1
Brandfarlig

HÅNDTERING:

Beholder under tryk, skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 grader C.
Må ikke punkteres og skal holdes væk fra åben ild.
Kan efter tømning bortskaffes på kommunale modtagerstationer.

BRUGSANVISNING:

Metal Cleaner sprayes direkte på emnet og vil hurtigt efter begynde at virke.
Ved brug på lakerede overflader samt plastmaterialer, anbefales det først at prøve på et ikke synligt sted.
Omrystes før brug.

96% aktivt produktindhold, 4% drivmiddel

Indhold 500 ml

Pris: DKK 89,50/stk – 12 stk/karton

Efterlad et svar

KONTAKT INFO

TECH-CHEM
Solrød Center 56
DK- 2680 Solrød Strand
+45 60 24 90 16
info@tech-chem.dk
www.tech-chem.dk

– en del af TECH NORDIC

CVR: 39 09 29 05